Book of Orneta.
Książka przedstawiająca najbardziej charakterystyczne budynki naszego miasta.
W nowej edycji przybędzie budynków.


Całość wykonana w Modo 3d (model + render).