Miejski Dom Kultury w Ornecie – kreacja logo.

Logo Miejskiego Domu Kultury im. Franciszka Chruściela ma identyfikować go z modelem nowoczesnej instytucji społecznej, otwartej na współpracę z innymi podmiotami przy realizacji projektów.

Różnorodność i wszechstronność współpracy przy realizacji celów społecznych wymuszał zaprojektowanie takiego znaku graficznego, który odzwierciedlałby te cechy jednocześnie podkreślając nowatorskie podejście placówki do realizowanych projektów i otwartości na różnorodne grupy społeczne. Do projektu logo została stworzona księga brandu.

więcej…
www.mdk.orneta.pl

Zaprojektowanie nowoczesnego, funkcjonalnego logo, charakteryzującego placówkę oświatową. Projekt i realizacja strony internetowej.

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie.

www.mdk.orneta.pl